Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Infračervená termografie - nastal ideální čas

Letošní zima přeje infračervené termografii, jak se lidově říká termosnímkování. Dá se říci, že dle dlouhodobé předpovědi je před námi několik týdnů, kdy budou opravdu naplněny nejdůležitější podmínky pro měření.

Jedná se zejména o:

  • dostatečný rozdíl mezi vnitřní a vnější teplotou,
  • období s relativně malým prouděním vzduchu – větrem,
  • delší období beze srážek.

Tyto podmínky tak umožní opravdu snímání povrchu s velmi vysokým gradientem. Ten nám zaručí, že jsme schopni odhalit i ta nejméně podezřelá, přesto však kritická místa na našich domech. Uvedené počasí tak garantuje, že při použití kvalitních termo kamer, získáme velmi ostré a kontrastní snímky. Dovolím si říci, že oproti minulým letům výjimečné. Byl bych nerad, aby si někdo myslel, že měření, která jsme provedli v minulých letech, nenaplnila požadavky. Za náš celý tým, který se této problematice věnuje, mohu dát ruku do ohně, jak se říká. Navíc jsem si jistý, že i v letech minulých jsme vždy potřebné parametry pro měření dodrželi. Pouze chci říci, že ten rok letošní vypadá, že by mohl být opravdu výjimečný, jak v celkové době, po kterou můžeme snímkovat, tak i kvality získaných termografů.

V rámci měření, které zabezpečujeme, získáte nejen přehled o stavu vašeho domu z pohledu potenciálních tepelných ztrát v podobě tepelných mostů (obvodový plášť, okna, vstupní portály, střecha ….), ale také informace o možných místech vzniku plísní, stavu zanešení radiátorů a v poslední době i stavu přechodových odporů v rámci šroubovaných spojů elektrorozvodů.

A jak se říká, někdy mnoho slov nestačí, obrázek lépe naznačí.

Obr. Srovnání tepelné ztráty zateplený (vlevo) vs. nezateplený (vpravo) dům.

 

Obr. Přechodový odpor vypínače (vlevo obrázek s uteženým závitem, vpravo s povoleným závitem).

Obr. Zanešený radiátor

Obr. Podlahové topení

Co na závěr. Víme, že všichni máme rádi slevy a tak se v tomto nebudeme snažit vystupovat z řady.

Pro objednávky do 31. 1. 2017 platí akční cena:  4.840,- Kč. vč. DPH.

Co měřením získáte?

Závěrečnou zprávu, která obsahuje všechny zásadní zjištěné informace včetně doporučení dalšího postupu v případě, že jsme nalezli něco podezřelého. V tomto místě bych si ještě dovolil upozornit na dodavatele termografie, kteří nedodržují žádná pravidla. Jsou vlastně takovými generátory „barevných obrázků“ s mnohdy chybně interpretovanými výsledky. Jak vypadá list závěrečné zprávy, které zpracováváme my, je vidět na následujícím obrázku:

Obr. List závěrečné zprávy

No a na závěr bych ještě chtěl zdůraznit, že infračervená termografie je metoda detekční. Detekuje teplotní nehomogenitu, která představuje potenciální riziko. To je nutno prostudovat s odpovídajícím specialistou. A tak, pokud vám někdo v rámci měření dokáže ihned navrhnout jasné řešení, nejlépe s odkazem na toho, kdo by měl být realizátorem, buďte při nejmenším velmi obezřetní. To stejné platí i pro ty dodavatele, kteří dodávají tyto služby za velmi nízké ceny. Nám měření spolu s vyhodnocením a tvorbou závěrečné zprávy bez dopravy trvá přibližně 6 hodin. Když započtete pořizovací cenu solidní termokamery v úrovní nejméně desítek tisíc korun, bude jistě i vám cena pod 4.000,- Kč bez DPH podezřelá.

Jak postupovat, pokud vás infračervená termografie budov zaujala a zvažujete její pořízení? Kontaktujte nás mailem na adresu info@pronasdum.cz. Uveďte prosím vVaše jméno, název subjektu, jeho IČO, vaši pozici v rámci domu a pochopitelně adresu. V nejkratším možném termínu vás budeme kontaktovat a probereme a následně navrhneme optimální řešení vašeho požadavku.

Také můžete vyplnit kontaktní formulář Poptávka PND CZ, který naleznete na:

Věřím, že vás naše nabídka zaujala, a že se co nevidět potkáme v rámci termosnímkování vašeho domu.

Autor:

Ing. Petr Němec
Předseda spolku Pro náš dům z.s.