Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Nestihli jste sjednotit stanovy dle NOZ?

... obraťte se na nás a my to za vás vyřešíme!

Jednou z typicky českých vlastností je nechávat řešení problémů a povinností na poslední chvíli. V souvislosti s povinnostmi společenství vlastníků se jedná zejména o sjednocení názvu společenství vlastníků s požadavkem zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, nebo jak se již vžilo lidově, nového občanského zákoníku (NOZ). Ten dává lhůtu na sjednocení názvu do 31. 12. 2015! A dále sjednotit podle zmiňovaného zákoniků stanovy do konce loňského roku, tj. 31.12. 2016. Zdá se tedy, že společenstvím, která dosud změnu neprovedla, čas doslova vypršel. 


Pokud jste nestihli stanovy přizpůsobit novým požadavkům dle příslušné legislativy včas, je nutné jednat rychle. Protože to máte…

  • vytvořit (koupit) nové stanovy,
  • dát je všem vlastníkům předem k posouzení,
  • shromáždit všechny připomínky od vlastníků, posoudit, zda jsou v souladu s legislativou a zapracovat je do stanov,
  • poslat pozvánku na shromáždění včetně podkladů (text stanov, které se budou schvalovat bez dalších připomínek na shromáždění),
  • úspěšně schválit nové stanovy (obsahující správný název společenství pokud jste jej ještě nezměnili) jako bod č. 1 programu shromáždění,
  • vytvořit zápis ze shromáždění a zaslat všem vlastníkům,
  • podat návrh na změnu do rejstříku společenství vlastníků jednotek na krajském obchodním soudu.

Na všechny tyto úkony jste měli čas do konce roku 2016. Do stejného období, kdy se o totéž pokoušejí nejméně tisíce dalších uvědomělých společenství vlastníků, neboť ti neuvědomělí buď o NOZu ještě neslyšeli, nebo čekají až na vyzvání a pokutu od obchodního soudu.

Víte, že podle zákona č. 304/2013 Sb., §104 Vám za stanovy, které neodpovídají zákonným povinnostem dle NOZ, hrozí pokuta až do výše 100 000 Kč?

Zde je třeba říci, že je rozumné dát návrh stanov k přečtení a posouzení vlastníkům.

Nové stanovy přijmete podle hlasovacího poměru, který máte uvedený v současných stanovách. Okamžikem schválení nových stanov již podle nich pokračujete při schvalování bodů následujících. Proto doporučujeme, i na základě zkušeností vašich kolegů, kteří již mají přijetí nových stanov za sebou, přijmout nové stanovy jako první bod shromáždění. V mnoha případech tento postup umožnil společenství schválit např. opravu výtahu, kterou by podle původních stanov neschválilo.

Do nových stanov můžete také ukotvit nová ustanovení, která vám mohou usnadnit např:

  • řešení situace s dlužníky,
  • rozdělit, kdy rozhoduje výbor a kdy shromáždění,
  • rozhodování s per rollam a jednotlivá kvora,

 

Pokud jste tedy nestihli změnu stanov a potřebujete tuto situace rychle řešit, obraťte se na nás a my vám situaci pomůžeme v co nejkratší době vyřešit, abyste se vyhnuli případným sankcím.

OBJEDNÁVKA STANOV

 

 

Autor: Ing. Vladislav Hrdlička

Pro náš dům, z. s.