Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Mezinárodní konference Tepny domu 2017

Ve dnech 11. a 12. září tohoto roku se uskuteční již třetí ročník mezinárodní konference Tepny domu.

Loňský ročník posunul laťku kvality o notný kus směrem nahoru, přesto jsme si  i v letošním ročníku stanovili nemalé cíle.

Budeme pokračovat v tématech souvisejících s technickými zařízeními budov, jako je problematika rozvodu pitné vody a odpadů, výtahy, elektroinstalace, bezpečnost v domě a ostatní témata.

Co bychom chtěli v letošním ročníku změnit?

Je to zejména vytvoření prostoru pro přímé setkávání se  jednotlivých účastníků konference s možností detailněji se věnovat konkrétním individuálním problémům.

I konference se ponese v duchu vyhlášeného motivu roku 2017 „Zpět ke kořenům.“ Jednotlivé přednášky budou koncipovány v obecněji s důrazem na hledání potenciálních rizik v našich domech a k nim přiřadit základní možnosti řešení. Budeme tedy i v rámci této akce postupovat v rámci námi doporučovaného postupu:

Nalézt problém, pojmenovat jej, přinést řešení a kontrolovat, jak se problém podařilo odstranit. Asi každý tuší, že ve většině případů nalezneme problém nový, a to pro, že dům a jeho technická správa je nekonečný kolotoč dění.

Co každý účastník konference získá?

V první řadě velké množství ucelených informací, které budou nejen přednášeny, ale  budou i zpracovány do konferenčního sborníku. Ten tak bude představovat základní informační manuál TZB pro všechny posluchače.

Možnost setkat se s předními odborníky na tématiku TZB od akademické obce přes praktiky po osoby spolupracující na tvorbě legislativy. Trochu odpočinku v podobě společenského večera, který mimo standardního rautu bude doplněn o doprovodný program a živou kapelu.

Letošní konference se bude konat v Brně, v hotelu Holiday Inn.

Konferenční poplatek je pro letošní rok ve výši 800,- Kč vč. DPH.
Pro přidružené a pasivní členy spolku Pro náš dům z.s. se jedná o částku 400 Kč vč. DPH. Tak jako v loňském roce garantujeme cenově zvýhodněné ubytování.

V loňském roce byl o účast na konferenci vysoký zájem, a tak doporučujeme včasné přihlášení a zajištění si místa.

Aktuální informace o konferenci naleznete na www.tepny-domu.eu.

Těším se na setkání na konferenci.

Ing. Petr Němec
předseda spolku pro náš dům z.s.